KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Zarząd i Statut

Skład Zarządu Krajowego Stowarzyszenia:

Prezes  Beata Godzina
V-ce Prezes          Bożena Ploch
Sekretarz Anna Krzysztofik
Skarbnik Dominika Marczak
Członek Zarządu Krzysztof Latosiński

Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Świerczyńska
Leszek Chruściński
Bożenna Pietrzyk

Statut Krajowego Stowarzyszenia

 Sprawozdanie meryt. KS

Statut KS

Rachunek wyników ogólnych

Bilans ogólny

Informacje dodatkowe

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001